Delen

Impactkaarten

De Alliantie Gezondheidszorg op Maat (AGOM) heeft als doel dat ieder persoon, ongeacht zijn of haar gender en/of seksuele oriëntatie, de meest passende zorg krijgt. Om dat te realiseren wil de Alliantie relevante partijen (o.a. zorgprofessionals) alert maken op de gevolgen en risico’s van het niet bieden van gezondheidszorg op maat (waarin dus geen rekening wordt gehouden met o.a. gender en seksuele oriëntatie). Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is door het ontwikkelen en aanbieden van zogenaamde ‘impactkaarten’.

In een impactkaart wordt een heel concreet voorbeeld uitgewerkt van een casus waarbij in de gezondheidszorg onvoldoende of geen rekening is gehouden met gender en/of seksuele oriëntatie. De impactkaart maakt op visuele wijze inzichtelijk welke maatschappelijke gevolgen dit heeft, met name door te laten zien wie / welke partijen in beweging moeten komen als gevolg van ‘niet-juist’ handelen.

Een man in een heteroseksuele relatie met gevoelens voor mannen heeft een psychische klacht

Download de impactkaart

Download de visual bij de impactkaart

 

Een vrouw met menstruatieklachten krijgt pas na 10 jaar de juiste diagnose

Download de impactkaart

Download de visual bij de impactkaart

 

Een jongen die de worsteling met zijn seksuele gevoelens uit in hypermasculien gedrag