Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de campagne?

Met de campagne Komt een mens bij de dokter agenderen we het belang van gezondheidszorg op maat, omdat iedere patiënt anders is. We roepen patiënten en cliënten op open te zijn naar zorgprofessionals over hun identiteit en aandoeningen, zodat ze de zorg krijgen die bij hen past en geven ze handvatten om hier iets mee (of aan) te doen. Want dit is nog lang niet vanzelfsprekend. Verkeerde aannames, schaamte en ontbrekende kennis staan passende zorg nog te vaak in de weg. Samen kunnen we dat veranderen.

De huisarts heeft in een spreekuur maar 10 minuten per patiënt. Dan is het toch onmogelijk om iemand gezondheidszorg op maat te bieden?

We beseffen dat de druk op huisartsen groot is. Door zowel patiënt/cliënt als dokter op te roepen het gesprek goed voor te bereiden (zie de tips bij “wat kan jij doen”) kun je de tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Daarnaast bieden veel artsen de mogelijkheid een dubbel consult te boeken. Dit kan je vaak aangeven bij het maken van de afspraak.

In de campagnes worden er veel hokjes gebruikt. We moeten toch juist buiten hokjes denken? waarom gebruiken jullie ze dan?

De Alliantie heeft als doel voorbij stereotype hokjes te kijken, maar om een gesprek te openen, vormen die hokjes een goed beginpunt. De hokjes staan symbool voor de enorme verscheidenheid aan seksuele oriëntaties en sekse en gender, maar zijn daarmee geen eindhalte. Want of je nou man, vrouw, homo, bi, lesbienne, aseksueel, intersekse persoon of trans persoon bent, je komt in eerste plaats bij de dokter als mens – en dat overstijgt wat voor hokje dan ook.

Waarom kiezen jullie voor deze termen in de campagne?

We realiseren ons dat we niet volledig zijn of recht kunnen doen aan alle verschillende termen die in de praktijk gebruikt worden en de meningen/voorkeuren die mensen hebben hierover. We hebben weloverwogen keuzes gemaakt, maar staan uiteraard open voor vragen, reacties en suggesties. Je kunt mailen naar sander@womeninc.nl.

Zijn de mensen/verhalen in de campagne echt of zijn het acteurs?

Ja, alle verhalen en mensen in de campagne zijn echt. Er zijn geen acteurs gebruikt en de verhalen komen uit de praktijk.

Er zijn toch veel ergere dingen dan dit. Waarom is het erg?

In Nederland zijn er helaas nog altijd grote verschillen in gezondheid tussen mensen. Zo vraagt een kwart (24%) van de mensen niet altijd om de zorg of ondersteuning die zij nodig hebben uit schaamte, angst, of vanwege gebrek aan vertrouwen in de zorgverlening.

Onderzoek laat zien dat 1 op de 10 mensen niet het gevoel heeft over alle onderwerpen open en eerlijk met hun huisarts te kunnen praten. Vrouwen geven dit 2 keer zo vaak aan als mannen. Daarnaast geven LHBTI-personen aan 3 keer zo vaak discriminatie en vooroordelen bij zorgverleners te ervaren als mensen die hetero en geen transgender zijn. Het onderzoek laat zien dat moeizame communicatie met zorgverleners en ontevredenheid over zorg kan leiden tot het mijden van zorg. Ook wordt vaker een verkeerde diagnose
vastgesteld of een diagnose gemist, met een verergering van de klachten tot gevolg. 1 op de 5 vrouwen geeft aan het idee te hebben dat er een verkeerde diagnose is vastgesteld of gemist door de huisarts. Dat is 2 keer zo vaak als bij mannen. Wij willen dat de gezondheidszorg inclusief wordt, waardoor alle mensen gelijke kansen op gezondheid hebben.

Is er wel sprake van schaamte en verkeerde aannames in de spreekkamer? Waar baseren jullie dat op?

Uit onderzoek van de Alliantie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos, blijkt dat een kwart (24%) van de mensen in Nederland niet altijd om de zorg of ondersteuning vraagt die zij nodig hebben uit schaamte, angst, of vanwege gebrek aan vertrouwen in de zorgverlening. Onderzoek laat zien dat 1 op de 10 mensen niet het gevoel heeft over alle onderwerpen open en eerlijk met hun huisarts te kunnen praten. Vrouwen geven dit 2 keer zo vaak aan als mannen. Daarnaast geven LHBTI personen aan 3 keer zo vaak discriminatie en vooroordelen bij zorgverleners te ervaren als mensen die hetero en geen transgender zijn.

In de campagne spreken jullie over de dokter. Wie wordt hiermee bedoeld?

De dokter is veel breder dan de huisarts alleen. Met de dokter bedoelen we de ‘eerstelijns zorgprofessionals’ – ofwel alle zorgverleners waar je op eigen houtje naartoe kan, of die zelf naar jou komen, zonder doorverwijzing. Onder eerstelijns zorgprofessionals verstaan we huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners somatiek en GGZ, eerstelijns GGZ (zoals psychologen) en jeugdprofessionals (o.a. JGZ, Sense, jeugdhulp en -zorg).

Waarom is de Alliantie Gezondheidszorg op Maat opgericht?

In de spreekkamer is het belangrijk dat je er als zorgverlener niet van uitgaat dat iemand hetero en cis persoon is en open vragen stelt. Toch is deze benadering nog lang niet vanzelfsprekend. Verkeerde aannames, schaamte en ontbrekende kennis staan goede zorg vaak nog in de weg. Daar moet verandering in komen! Daarom zijn WOMEN Inc., Rutgers en COC in 2018 de Alliantie Gezondheidszorg op Maat gestart, een ‘doorstart’ van de Alliantie Gender en Gezondheid.