Initiatiefnemers

Als zorgprofessional zet je de mens centraal. Aandacht voor verschillen in geslacht, gender, seksuele oriëntatie en leeftijd maken dat je optimaal kunt bijdragen aan het herstel en welzijn van de individuele patiënt of cliënt. Toch is deze benadering nog lang niet vanzelfsprekend. Daarom zijn WOMEN Inc., Rutgers en COC Nederland de Alliantie Gezondheidszorg op Maat gestart.

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). De organisatie zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland. Ze streeft naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

 

Meer info over het werk van COC Nederland

Vrij zijn om te genieten van seksualiteit en relaties draagt bij tot ieders geluk, dat is waar Rutgers voor staat. Rutgers is het toonaangevende Nederlandse expertisecentrum voor seksualiteit. We werken zowel nationaal als internationaal. Samen met onze partners werken we aan verbetering van seksuele rechten, toegang tot voorlichting en informatie over seksualiteit, toegang tot anticonceptie en veilige abortussen en preventie van seksueel geweld.

 

Meer info over het werk van Rutgers

WOMEN Inc. streeft naar een wereld waarin je gender en je sekse niet je kansen bepalen. WOMEN Inc. staat bekend om haar expertise op het gebied van publiekscampagnes, het beïnvloeden van pers & publieke opinie en haar brede netwerk met werkgevers- en werknemersorganisaties en een bereik van 2 miljoen vrouwen.

 

Meer info over het werk van WOMEN Inc.

 

Astrid Oosenbrug – voorzitter COC

“Elke patiënt is anders, en dat geldt ook voor lesbiennes, homo’s, bi’s, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s). Met meer kennis over LHBTI’s en minder vooroordelen en stereotype beelden kunnen zorgprofessionals de vertrouwensband met hun cliënt verder versterken en nog betere zorg bieden.”

 

 

Marieke van der Plas – directeur Rutgers

“De wereld gaat nog steeds uit van heteroseksualiteit als norm, dat moet anders – ook in de zorg. Rutgers draagt graag bij aan inclusieve zorg voor iedereen door onderzoek te doen, kennis te verspreiden en zorgprofessionals te ondersteunen.”

 

 

Jannet Vaessen – directeur WOMEN Inc.

“Wij blijven ons inzetten voor goede gezondheidszorg voor alle vrouwen. Gelukkig heeft Ministerie VWS sinds onze lobby onderzoeksgeld vrijgemaakt, zodat meer zorgprofessionals in de spreekkamer gezondheidszorg op maat kunnen bieden. Er is een mooie start gemaakt, maar we hebben ook nog een lange weg te gaan. We gaan door tot iedereen kan rekenen op kwaliteitszorg op maat.”

Publicaties en downloads

Visiedocument Alliantie Gezondheidszorg op Maat

Voor gezondheidsonderzoek dat rekening houdt met diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie

Lees hier het visiedocument

Een kwestie van geluk: deel 2

Ervaringen van LHBTI+ personen met eerstelijns zorgprofessionals

Lees het rapport