komt een mens bij de dokter

Scroll Down!

Elke dag zit de wachtkamer van de dokter vol met mensen: mannen, vrouwen, homo mannen, lesbische vrouwen, hetero, bi+, trans en intersekse personen… Allemaal hebben ze recht op zorg die bij hen past, maar door onwetendheid, schaamte en verkeerde aannames krijgen ze die niet altijd. Samen kunnen we daar iets aan doen. Laat zien wie je bent, zodat je de zorg krijgt die bij jou past. Ontdek op deze website wat jij kan doen!

Wanneer je naar een zorgverlener gaat, zoals een huisarts of een psycholoog, wil je natuurlijk het liefst dat je zo goed mogelijk wordt geholpen. Voor jou als patiënt is het belangrijk dat je informatie deelt zodat de zorgverlener op de hoogte is van wat jou uniek maakt. Voor de zorgverlener is het van belang om hierover genoeg kennis te hebben en te begrijpen dat iedereen anders is. Toch zijn deze zaken in de spreekkamer van de dokter helaas nog niet altijd zo vanzelfsprekend.

Verschillende hokjes – of liever helemaal geen

De gezondheidszorg is van oorsprong gebaseerd op onderzoek dat vooral onder mannen is uitgevoerd. Inmiddels weten we dat veel factoren invloed hebben op onze gezondheid en dat deze kennis niet altijd op iedereen van toepassing is. Want er zijn veel aspecten waarin we van elkaar verschillen: we zijn man, vrouw, of willen niet in een hokje gestopt worden. We voelen ons seksueel aangetrokken tot iedereen, tot een bepaalde groep, of tot helemaal niemand. Verder maken we in ons leven andere dingen mee. Door deze verschillen hebben sommige groepen een groter risico op bepaalde gezondheidsproblemen dan anderen.

Zo is bekend dat 54 procent van de hartinfarcten van vrouwen niet wordt herkend. Daarnaast zien we dat depressies bij mannen worden gemist, dat lesbische, homo- en biseksuele jongeren vaker psychische klachten hebben dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. 

Het is dus belangrijk om rekening te houden met alle aspecten die ons uniek maken. Zodat jij als patiënt goed wordt behandeld en persoonsgerichte zorg ontvangt. Om een goede en respectvolle behandeling voor iedereen te garanderen, is het belangrijk dat patiënten en zorgverleners op de hoogte zijn van de kennis over deze verschillen.

Ervaringen met zorg

Naast verschillende gezondheidsproblemen, kunnen ook onze ervaringen met de zorg anders zijn. 22 procent van de vrouwen heeft het idee dat er een verkeerde diagnose is gesteld of dat een diagnose is gemist door de huisarts. Dat is 2 keer zo vaak als bij mannen. Verder blijkt dat LHBTI personen zich minder goed begrepen voelen door de huisarts en zich eerder ongemakkelijk voelen tijdens lichamelijke onderzoeken of behandelingen. Hierdoor wordt soms contact met de huisarts vermeden.

Doordat in onze samenleving vaak nog de – meestal onbewuste – overtuiging bestaat dat iedereen cisgender en heteroseksueel is, lopen mensen die niet aan deze verwachting voldoen tegen allerlei zaken aan. Het is dus belangrijk dat de zorgverlener open vragen stelt en dat het vanzelfsprekend wordt om mensen als ‘mens’ te behandelen. Want of je nu als man, vrouw, homo man, lesbische vrouw, bi+, hetero, intersekse of trans persoon bij de dokter komt, je zit er in de eerste plaats als mens – een mens die passende zorg verdient.

De gezondheidszorg is nog volop in ontwikkeling. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen op een goede gezondheid krijgt. Daarom is de Alliantie Gezondheidszorg op Maat de campagne ‘Komt een mens bij de dokter’ gestart. De Alliantie, bestaande uit COC Nederland, Rutgers en WOMEN Inc., maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan.

 

Persoonlijke verhalen

Voor zorgprofessionals