Delen

“Wij zorgen ervoor dat sekse, gender en seksuele oriëntatie onderwerpen van gesprek zijn en blijven.”

Een open gesprek voeren, met aandacht voor sekse, gender en seksualiteit. Hoe kunnen zorgverleners hier in de praktijk mee aan de slag? We spreken met Klarina Lingmont (33), projectleider Spirit&Bascule Verschilt, over haar ervaringen met het sensitiveren van de zorg.

Wat is Spirit voor organisatie?

Klarina: “Spirit biedt specialistische jeugdzorg. We helpen kinderen en gezinnen als ze in de knel komen. Spirit vindt het belangrijk dat elk kind veilig kan opgroeien en dat ieder kind mag zijn wie die is. Dat betekent dat we maatwerk leveren in onze zorg. We bespreken de behoeften van het kind en zorgen ervoor dat sekse, gender en seksuele oriëntatie onderwerpen van gesprek zijn én blijven.”

“Spirit vindt het ook belangrijk dat medewerkers zichzelf kunnen zijn, en de ruimte voelen om in hun team ingewikkelde thema’s te bespreken. Om een voorbeeld te noemen: een begeleider kan het lastig vinden om een strenggelovige jongere goed te ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat die persoon zich vrij voelt om hulp te vragen aan collega’s, zodat de jongere toch de zorg krijgt die nodig is. Hetzelfde geldt voor jongeren met een LHBTI achtergrond.”

Hoe ben jij projectleider LHBTI-inclusieve zorg geworden?

“Ik werk inmiddels 11 jaar bij Spirit, eerst als gezinscoach en begeleider. Op een gegeven moment kreeg ik de kans om als projectleider van Spirit Verschilt te werken aan LHBTI-inclusieve zorg. Mensen vragen wel eens waarom ík nu projectleider ben, aangezien ik een heel hetero gezin heb. Samen met mijn man heb ik een zoon van vijf, en binnenkort verwachten we ons tweede kindje. Maar ik kan me heel goed verplaatsen in dat gevoel van anders zijn dat veel LHBTI personen hebben. Ik groeide op in een Rotterdams gezin in Limburg, dus ik was altijd anders dan de andere kinderen uit de buurt. Ik voel me sterk verbonden met de opdracht om onze zorg sensitief te maken voor iedereen, wat je sekse, gender en seksuele oriëntatie ook zijn.”

Op welke manier werkt Spirit Verschilt aan sensitieve zorg?

“Dat doen we op veel verschillende manieren. Dit project begon na een onderzoek naar het sociale klimaat bij Spirit in 2016. Daarna zijn we aan het werk gegaan met de aanbevelingen. Zo hebben we als eerste jeugdzorgorganisatie de Roze Loper gekregen, het officiële keurmerk dat wordt uitgereikt aan organisaties waar seksuele en genderdiversiteit sociaal geaccepteerd is.”

“Het is belangrijk dat de noodzaak van sensitief werken benadrukt wordt door het management. We hebben oog voor diversiteit in onze visie en bekijken continu hoe we ons beleid inclusiever kunnen maken. Zo hebben we bijvoorbeeld de intakeformulieren en flyers van de organisatie inclusief gemaakt. In het hulpverlenersplan dat we samen met een jongere en de ouders maken, wordt standaard aandacht gegeven aan seksualiteit en gender. Onze locaties hebben genderneutrale toiletten, en de teksten in onze folders en op de website zijn inclusief gemaakt.”

“We hijsen de regenboogvlag op een aantal momenten per jaar, en er is een ‘regenbooghandtekening’ beschikbaar voor de collega’s die in hun mail aandacht willen geven aan LHBTI-sensitiviteit.”

“Verder bieden we aan medewerkers training aan over seksualiteit en sensitieve zorg. Dit doen we zowel om hun kennis te vergroten als om handelsverlegenheid te verminderen. We werken met aandachtsfunctionarissen seksualiteit & identiteit. Zij zorgen ervoor dat thema’s als seksuele en genderdiversiteit in ieder team besproken worden. We bieden inspiratie, door berichten te plaatsen op intranet en door evenementen te organiseren. Zo voeren we mee tijdens de botenparade in Amsterdam tijdens de Pride in 2018. We hijsen de regenboogvlag op een aantal momenten per jaar, en er is een ‘regenbooghandtekening’ beschikbaar voor de collega’s die in hun mail aandacht willen geven aan LHBTI-sensitiviteit.”

“Het is de combinatie van kleine en grote dingen die maakt dat het project goed werkt en dat we vooruitgang boeken. De audit van de Roze Loper wordt jaarlijks herhaald: we vinden het belangrijk om de Roze Loper te hebben, en te houden.”

Wat is jouw stip op de horizon?

“Ik hoop dat er in de toekomst geen specifiek project meer nodig is, om een inclusieve en sensitieve zorg te creëren. Ik werk toe naar een situatie waarin je gewoon mag zijn wie je bent, wat je seksuele oriëntatie, gender en sekse ook zijn. In die situatie is het logisch dat deze thema’s aan bod komen in een zorgtraject. Ik realiseer me wel dat dit echt doelen zijn voor de lange termijn.”

“Momenteel zitten we in een bijzondere periode. Spirit en de Bascule, het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, zijn aan het fuseren. Samen gaan we verder als Levvel. Het is heel mooi hoe die twee organisaties van elkaars sterke punten kunnen leren. Zo bekijken we hoe diversiteit ingebed is in beide organisaties, en hoe we als één bedrijf nog sensitiever kunnen werken.”

Heb je een tip voor andere organisaties?

“Begin gewoon! Start bij het aanvragen van de Roze Loper. Op die manier krijg je veel handvatten aangereikt en kom je steeds nieuwe verbeterpunten tegen. Het hoeft niet in één keer goed, het gaat erom dat de organisatie zich blijft ontwikkelen en dat je bewust werkt aan een plek waar iedere jongere zichzelf kan zijn.”

Levvel is de nieuwe naam van Spirit en de Bascule, die vanaf de zomer van 2020 één organisatie vormen. Levvel biedt specialistische jeugdzorg en streeft een organisatie te zijn waar iedereen de zorg krijgt die iemand nodig heeft. Er is veel aandacht voor diversiteit en LHBTI jongeren.

Bezoek de website

Lees verder

“Het mag niet zo zijn dat roze ouderen weer de kast inkruipen.”

Lees hier

"Vanwege onwetendheid of ongemak komen zorgverleners soms onbeholpen uit de hoek”

Lees hier

"Mijn arts oordeelde niet en luisterde gewoon naar mijn verhaal"

Lees hier