Delen

“Het mag niet zo zijn dat roze ouderen weer de kast inkruipen.”

Kees van den Berg, ambassadeur van Roze 50+ in Utrecht, onderstreept hoe belangrijk het is dat er in de ouderenzorg aandacht is voor roze ouderen. Middels het initiatief van de Roze Loper draagt Kees eraan bij dat dit binnen zorg- en welzijnsinstellingeninstellingen gebeurt. De volgende stap is om de thuiszorg hierbij te betrekken. Het doel van Kees is duidelijk: “Het mag niet zo zijn dat roze ouderen weer de kast inkruipen.”

Kees van den Berg werkte vroeger als beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht, waar hij zich onder meer bezighield met roze maatschappelijke vraagstukken. Hoewel Kees inmiddels met pensioen is, zit hij allesbehalve stil. Nog steeds zet hij zich in om de veiligheid en zichtbaarheid van lhbti’s, meer in het specifiek de roze ouderen, te waarborgen. Naast zijn bekroning tot Mr. Senior Pride in 2018, behoort Kees ook tot een van de ambassadeurs in Nederland die Roze 50+ een warm hart toedraagt. Rutgers gaat met Kees in gesprek om meer te weten te komen over Roze 50+, het initiatief van de Roze Loper en de noodzaak om aandacht te geven aan roze ouderen in de zorg.

Roze 50+: de lokale en regionale belangenbehartiging voor roze ouderen

“Roze 50+ is een samenwerkingsverband tussen ANBO en COC Nederland”, vertelt Kees. “Zij hebben zo’n 120 ambassadeurs ‘in dienst’ die zich inzetten om meer aandacht aan lhbti-ouderen in de zorg te geven, zowel lokaal als regionaal. Ook vormen zij het aanspreekpunt voor ouderen in de regio. Ze gaan in gesprek met verschillende organisaties, denk aan gemeenten, ouderenbonden, welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, enzovoorts. Ik ben dus zo’n ambassadeur voor de gemeente Utrecht. Naast het bespreekbaar maken van thema’s zoals seksuele diversiteit en genderidentiteit in de regio, dragen de ambassadeurs eraan bij dat de Roze Loper binnen verpleeg- en verzorgingshuizen wordt uitgerold ”.

Het initiatief van de Roze Loper in de zorg

“Het doel van de Roze Loper, legt Kees uit, is om de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgenders in de zorg te bevorderen. Wij vinden dat zorginstellingen zich actief moeten inzetten om de roze ouderen te bereiken. Ze moeten niet alleen zeggen ‘iedereen is welkom’, maar meer dan dat! Het is niet zo dat roze ouderen een speciale behandeling verdienen, maar het moet natuurlijk ook niet zo zijn dat roze ouderen de kast weer inkruipen. Met de Roze Loper worden er roze criteria voor zorginstellingen en welzijnsinstellingen opgesteld, waardoor lhbti-ouderen blijvend onder de aandacht zijn.”

“In de gemeente Utrecht zijn heeft welzijnsorganisatie U-Centraal de Roze Loper. Ook DOCK Utrecht ontwikkelt LHBTI-beleid. Bij de thuiszorgorganisaties is nog veel werk aan de winkel. Het is fijn als ook de zorgverlener/thuiszorgmedewerker die bij de ouderen over de vloer komt, op de hoogte is van de roze doelgroep”.

Roze 50+ heeft nu momentum om een ingang te vinden bij de thuiszorgorganisaties. Met de gemeente wordt samengewerkt. Het thema heeft de warme aandacht van de wethouder en de beleidsadviseur. “Doorgaans krijgt de thuiszorg subsidie van de gemeente”, geeft Kees aan. “Als ambassadeur van 50+ mocht ik bij een gemeentelijk overleg met thuiszorgorganisaties aanschuiven, waar ik het belang van de Roze Loper heb uitgelegd. Dit was nieuwe informatie voor de thuiszorg, voor veel aanwezigen nog onbekend terrein. Daar willen we als Roze 50+
verandering in brengen”.

Meedoen aan de Roze Loper?

Bent u een zorginstelling en wilt u meedoen aan de Roze Loper? De Roze Loper scan®  is een instrument dat meet hoe inclusief uw organisatie is met betrekking tot seksuele diversiteit en genderidentiteit. Het instrument prikkelt de bewustwording bij zowel de directie als de medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties.

Naar de Roze Loper

Lees verder

"Mijn arts oordeelde niet en luisterde gewoon naar mijn verhaal"

Lees hier

"Wij zorgen ervoor dat sekse, gender en seksuele oriëntatie onderwerpen van gesprek zijn en blijven."

Lees hier

"Vanwege onwetendheid of ongemak komen zorgverleners soms onbeholpen uit de hoek”

Lees hier