Delen

Podcast #8 “Als je niet kunt zijn wie je bent, gaat dat je karakter beïnvloeden”

Lees hier de uitgeschreven versie van de podcast

 

Cobie Groenendijk is psychiater en heeft, zoals ze zelf zegt, een bijzondere liefde voor het behandelen van LHBT-patiënten. Zij zet zich al jaren in voor LHBT-sensitieve zorg in de psychotherapie en vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de seksuele identiteit en genderidentiteit van patiënten. Uit eigen ervaring vertelt Cobie over waar mensen tegenaan lopen als zij niet voldoen aan de heteroseksuele norm – en op welke manier ze het best ondersteund kunnen worden. Een bijzonder verhaal uit de spreekkamer van een gedreven zorgprofessional.

Disclaimer: voor het aanduiden van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen worden verschillende afkortingen gebruikt. De afzender van deze podcast, de Alliantie Gezondheidszorg op Maat, gebruikt consequent de afkorting LHBTI. Voor Cobie echter is de afkorting LHBT meer vertrouwd, en zij gebruikt deze dan ook tijdens het interview. Om verwarring te voorkomen hanteren we deze afkorting overal in de aflevering.

De Toolkit

Ben jij een zorg professional en heb je behoefte aan handvaten in het bieden van gender- en LHBTI-sensitieve zorg? De nieuwe Komt een mens bij de dokter toolkit biedt praktische informatie voor zorg- en hulpverleners om rekening te houden met diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie. In de toolkit wordt verwezen naar relevante interventies, materialen en kennisbronnen om kennis en vaardigheden op specifieke punten bij te spijkeren of om cliënten mee bij te staan. Een verklarende begrippenlijst geeft waar nodig uitleg over gebruikte termen die nog niet helemaal ingeburgerd zijn.

De toolkit is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat.

Ga naar De Toolkit

Lees verder

“Het mag niet zo zijn dat roze ouderen weer de kast inkruipen.”

Lees hier

"Vanwege onwetendheid of ongemak komen zorgverleners soms onbeholpen uit de hoek”

Lees hier

"Mijn arts oordeelde niet en luisterde gewoon naar mijn verhaal"

Lees hier