Delen

Tools & trainingen voor zorgprofessionals

Met de campagne ‘Komt een mens bij de dokter’ agenderen we het belang van gezondheidszorg op maat, omdat iedere patiënt anders is. We roepen patiënten en cliënten op open te zijn naar zorgprofessionals over hun identiteit en aandoeningen, zodat ze de zorg krijgen die bij hen past en geven ze handvatten om hier iets mee (of aan) te doen. We roepen u als zorgverlener op uw verantwoordelijkheid te nemen om zorg op maat te bieden. Verkeerde aannames, schaamte en ontbrekende kennis staan passende zorg nog te vaak in de weg. Samen kunnen we dat veranderen. We hopen, en verwachten, dat deze campagne bijdraagt aan een grotere openheid in de spreekkamer en dat er nog beter rekening wordt gehouden met wat een patiënt of cliënt uniek maakt.

Wat vind jij? In gesprek over inclusieve gezondheidszorg

Wil jij meer leren over inclusieve gezondheidszorg, de rol van sekse, gender en seksuele oriëntatie in je werk en wil jij hierover in gesprek met collega’s? Dan is deze gesprekstool iets voor jullie! Wat vind jij? In gesprek over inclusieve gezondheidszorg bestaat uit 27 prikkelende stellingen/vragen die gaan over sekse, gender en seksuele diversiteit in relatie tot gezondheidszorg. Deze kun je gebruiken tijdens een teamoverleg, intervisiebijeenkomst of gewoon even tussendoor in de pauze. Zo maak jij diversiteit de norm in de spreekkamer!

Bekijk hier de tool

Gratis online training Jong en Transgender

In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 op 3 overwegen suïcide. U als professional die werkt met jeugdigen kunt een belangrijke bijdrage leveren om deze kinderen te helpen. Door middel van praktijkgerichte opdrachten leert u in de online training Jong & Transgender hoe u gendervraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken. Deze module gaat over kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 18 jaar.

Jong en Transgender is geaccrediteerd bij Registerplein met 2 accreditatiepunten, en bij Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) met 1.65 accreditatiepunten.

Ga direct naar de training

Seks in de praktijk

Seksindepraktijk.nl biedt zorgprofessionals concrete handvatten om seksualiteit en seksuele gezondheid bespreekbaar te maken met een cliënt of patiënt. De website geeft informatie en tips over verschillende thema’s van seksuele gezondheid, waaronder seksuele – en genderdiversiteit. De website bevat een overzicht van materialen en trainingen die u als zorgprofessional kunt gebruiken bij het bieden van kwalitatief goede zorg in relatie tot deze thema’s.

Seks in de praktijk

Masterclass Inclusieve Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg kan de bias van de zorgprofessional van grote invloed zijn op diagnose en behandeling. In de Masterclass Inclusieve Gezondheidszorg wordt de je bewust gemaakt over de aanwezigheid van stereotype beelden en hoe je zorg op maat voor de unieke patiënt kan realiseren.

Bekijk de Masterclass

Handreiking Hiv Vereniging

De Hiv Vereniging zet zich in voor gelijke behandeling van mensen met hiv. Hiervoor heeft de vereniging onder andere een handreiking voor zorgprofessionals opgesteld, over n=n: niet meetbaar is niet overdraagbaar. Een persoon met hiv met een onderdrukt virus kan hiv niet overdragen. In de handreiking wordt de wetenschap uitgelegd en worden tips gegeven hoe zorgverleners de boodschap in hun werk kunnen toepassen. De handreiking is online beschikbaar als PDF en daarnaast ook als folder te bestellen bij de vereniging.

Handreiking voor n=n in de spreekkamer

Movisie online training: Coming in

Lang niet alle biculturele LHBT personen kiezen voor een (volledige) coming out. Vaak hanteren ze liever meer subtiele strategieën waarbij ze niet hoeven te breken met familie of religieuze overtuigingen. Coming out is dan vooral een coming in: je goed voelen bij wie je bent en wat je doet. Deze online module biedt professionals werkzaam in zorg en welzijn handvatten om biculturele LHBT personen effectieve en sensitieve hulp te verlenen. U leert over do’s en don’ts, oefent met praktisch casussen en komt meer te weten over de achtergrond van biculturele LHBT personen en de dilemma’s waarmee zij te maken kunnen hebben.

Deze training is geaccrediteerd voor diverse professionals via het Registerplein voor 6 punten, en voor jeugd- en gezinsprofessionals via het SKJ voor 5 punten.

Movisie online training: Coming in

Transgender, een toegankelijke gids

Deze gids is geschreven voor mensen met een licht verstandelijke beperking die hun genderidentiteit willen onderzoeken en/of in transitie willen gaan, ontwikkeld door Transvisie, TNN, COC Nederland en COC Zonder Stempel. De gids is ook bedoeld voor zorgprofessionals om hier met mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden over te kunnen praten. Het behandelt de complexe materie rondom transgender zijn en in transitie gaan in toegankelijke taal en met behulp van illustraties. Wat is het verschil tussen gender en geslacht? Hoe vertel je aan je omgeving dat je trans bent? Wat gebeurt er met je lichaam als je hormonen gebruikt? Deze en meer vragen over medische, sociale en juridische transitie komen aan bod.

Transgender, een toegankelijke gids

Bent u LHBTI-vriendelijk?

Roze in Wit heeft als doel de zorgsector inclusiever en diverser te maken. Het ondersteunt LHBTI-zorgverleners, maar ook LHBTI-patiënten. Op de lijst die online gepubliceerd wordt, kunnen patiënten terugvinden of een arts LHBTI-vriendelijk is, zodat ze weten dat ze in goede handen zijn. Op deze manier draagt Roze in Wit bij aan zichtbaarheid en veiligheid van de LHBTI-gemeenschap. U kunt zich via de website ook aanmelden, zodat u op de lijst komt.

Ga naar de site