Delen

Factsheets

Gezondheidsverschillen op basis van sekse, gender en seksuele oriëntatie

Onderzoek laat zien dat er vele en grote gezondheidsverschillen bestaan op basis van sekse, gender of seksuele oriëntatie. De meest in het oog springende verschillen zijn bijeengebracht in deze vier factsheets, die we de komende tijd zullen publiceren:

Verschillen in fysieke, mentale als seksuele gezondheid komen aan bod. En we benoemen gezondheidsissues die specifiek bij een bepaalde groep spelen. Het is niet mogelijk om hier volledig te zijn. Wel geeft het een goed beeld hoe relevant het is om rekening te houden met variaties in sekse, gender en seksuele oriëntatie.

Naast bovenstaande factsheets hebben we de Handreiking Diversiteit is realiteit ontwikkeld, de factsheet LHBTI-sensitieve zorg gepubliceerd en er is veel kennis over genderverschillen en vrouwspecifieke klachten te vinden op deze pagina.

Biologische, sociaal-culturele en psychische oorzaken

Gezondheidsverschillen op basis van sekse, gender en seksuele oriëntatie kunnen zowel biologisch, sociaal als psychologisch van aard zijn.

  • Geslachtskenmerken kunnen variëren, waardoor specifieke gezondheidsissues van toepassing zijn.
  • Sociaal-culturele invloeden zijn van belang. Denk bijvoorbeeld aan gendernormen en leefstijl.
  • Psychologische aspecten komen om de hoek kijken als je bijvoorbeeld uitsluiting, discriminatie of stigma meemaakt door je sekse, gender of seksuele oriëntatie.

Rekening houden met variaties in sekse, gender en seksuele oriëntaties

Rekening houden met variaties in sekse, gender en seksuele oriëntatie betekent dat je als zorgverlener bewust bent van deze biologische, psychologische en sociale aspecten. En dat je deze aspecten meeneemt in je anamnese, diagnose en behandeling. Zodat iedereen de best passende zorg krijgt.